Star Europa Holding 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie działa w branży nieruchomości komercyjnych w roli właściciela i zarządcy.
Spółka zarządza:

Outlet Graffica Center Park Europa II Pasaż Rzeszow Capital Park

Aktualności

Obligacje

Obligacje STAR EUROPA HOLDING 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.

Pobierz

Ogłoszenie Wspólnego Planu Połączenia Transgranicznego GAMMA 3 S.à r.l.z siedzibą w Luksemburgu i STAR EUROPA HOLDING 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie

Zarząd spółki STAR EUROPA HOLDING 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000650391 (dalej: „SEH sp. z o. o.”), działając na podstawie art. 5164 § 1 k.s.h. udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 27 sierpnia 2018 r. Wspólny Plan Połączenia Transgranicznego GAMMA 3 S.à r.l., société à responsabilité limitée, spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, adres: 23 Rue Aldringen, L-1118 Luksemburg, wpisanej do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg”) pod numerem RCS B216865 (jako Spółki Przejmującej) i SEH sp. z o. o. (jako Spółki Przejmowanej).

Pobierz

Kontakt

Al. Piłsudskiego 44

35-001 Rzeszów

info@galeria-rzeszow.pl

tel: +48 17 777 10 00

fax: +48 17 777 10 13

Napisz do nas

<

projekt:   AON        wykonanie:   RECT. Studio